Vi hälsar våren välkommen och börjar med längre öppet tider.
Från April till Oktober håller vi öppet fram till 16:00 på fredagar.
Jord tillverkningen av Hasselfors jordar är i full gång och finns på lager.  

​​​​​​​Vi har nytt växelnummer  0582-140 80 
 VÄLKOMNA! 


Säker återvinning i alla led

Nerike Återvinning är ett företag specialiserat inom återvinning och miljö och arbetar idag över hela landet för att hjälpa kommuner, byggföretag och företag med att ta hand om avfall effektivare. Det handlar helt enkelt att skapa flöden med sortering, hantering och transportering, så att en större mängd av avfall kan återbrukas. Vi tar emot byggavfall, industriavfall, schaktmassor och rivningsavfall för återvinning, och med en modern maskinpark och stor erfarenhet har vi kapacitet för alla uppdrag.

Återvinning av jord, grus och betongkross hjälper till att minskar användandet av naturresurser och minskar behovet av att bryta nya bergtäkter. Nerike Återvinning erbjuder tvättning och rening av betong, jord och grus som sedan kan återbrukas som fyllnadsmaterial och grundmaterial vid bygg- och anläggningsarbeten. Hos oss kan företag och privatpersoner köpa återvunnen jord till plantering och till parkanläggningar samt grus i flera olika storlekar.