Vi hälsar våren välkommen och börjar med längre öppet tider.
Från April till Oktober håller vi öppet fram till 16:00 på fredagar.
Jord tillverkningen av Hasselfors jordar är i full gång och finns på lager.  

​​​​​​​Vi har nytt växelnummer  0582-140 80 
 VÄLKOMNA! 


Unik schakttvätt hos Nerike Återvinning

Det finns två i Sverige och den ena av dem är i tjänst hos oss på Nerike Återvinning. Med hjälp av en schakttvätt, CDE wash plant, kan du få stora schaktmassor av grus och jord tvättat och även sorterat för återbrukning och återvinning. Idag tar vi emot uppdrag där vi hämtar, tvättar och återlevererar, men vi tar också emot schaktmassor och stora mängder av fyllnadsmaterial som återvinns och sedan säljs av oss. Tillsammans med sorteringsverk och krossningsverk kan vi hjälpa företag och kommuner att i en helhetslösning återanvända grus, sten och jord.

Hitta rätt storlek på återvunnet grus

Nerike Återvinning erbjuder sex olika grusdimensioner och fraktioner. De finaste sorterna kan passa till plattsättning och ytlager vid gångar såväl som till fyllnad runt rör och ledningar medan de grövre fraktionerna ger dig material till utfyllnad och ifyllnad vid grundarbeten under byggnationer. Behöver du råd och vägledning till vilken fraktion och dimension som passar ditt behov bäst är du alltid välkommen att kontakta oss. Vi hjälper även till med transport och erbjuder även hjälp med att frakta bort jord, rötter och annat markmaterial som behöver tas bort innan ifyllnadsmaterialet kan fyllas på. Fråga oss om hur du optimerar dina transporter. 

Dessa storlekar på grusmaterial kan du beställa av oss:
0-4 Sand
0-8 Sand
4-8 Sten
8-16 Sten
16-32 Sten
32-70 Sten
​​​​​​​

Framtidens återvinning 

Behovet att byggmaterial och speciellt fyllnadsmaterial är idag stort, samtidigt som företag och samhälle behöver ställa om mot mer återanvändning och återbrukning. Vi vill vara en del av det, och har därför skapat möjligheten för byggföretag, kommuner och rivningsföretag att få hjälp med lösningar på hantering, sortering och återbrukning av fyllnadsmaterial. Att investera och tillhandahålla en schakttvätt är en del i vårt arbete för att hjälpa dig att minska behovet av jungfruliga naturresurser. Istället finns tvättad grus och sand klart att användas igen hos oss. Välkommen!

Vill du veta mer om hur schakttvätten fungerar och vilken kapacitet vi har, är du varmt välkommen att kontakta oss. Med ett enkelt mejl eller ett telefonsamtal får snabbt återkoppling och svar på din förfrågan.