Vi hälsar våren välkommen och börjar med längre öppet tider.
Från April till Oktober håller vi öppet fram till 16:00 på fredagar.
Jord tillverkningen av Hasselfors jordar är i full gång och finns på lager.  

​​​​​​​Vi har nytt växelnummer  0582-140 80 
 VÄLKOMNA! 


Transporter du kan lita på

En stor del av en effektiv återvinning handlar om transport. När lastning, hämtning och transport till återvinningscentralen gör för att minska bränsleförbrukning och optimera användningen av fordon blir också resultatet av återvinningen bättre. Hos oss kan du få hjälp i alla led. Från att hyra en container för insamling av avfall för återvinning till transport av fyllnadsmaterial som grus. Hos oss finns alla alternativ redo tillsammans med skickliga och välutbildade förare. 

Ett samtal och sedan har du en lösning

Återvinning är framtiden, och både återbruk och återvinning är en del i många företags konkurrenskraft. Det handlar inte bara om att leverera en lösning som rör din kärnverksamhet, du måste också som leverantör kunna ta hand om avfall och transport på ett hållbart sätt. Med transporter som är optimerade, där bilar alltid går fulla och där logistiken ser till att stödja det du i din tur ska leverera, ger resultat. Tillsammans med oss kan du bygga upp en lösning som kan fungera från start till mål, men också vara tillräckligt flexibel för att kunna ta hand om oväntade fynd. Speciellt vid rivningsarbete så upptäcks ibland material som kan vara hälsofarligt och som behöver hanteras enligt specifika regler. Genom oss så får du en transportör som både kan lösa hämtning och se till att rätt avfall kommer till rätt återvinning eller deponi.

Stort eller litet uppdrag – börja med att prata transport med oss

Ibland erbjuder vi och levererar en helhetslösning. Ibland gör vi enstaka transporter. För oss är inga jobb för små och du kan alltid få ett gott råd av oss. Börja med att kontakta oss och kom ihåg: Av oss kan du dessutom få hjälp med schakt- och anläggningsarbeten.