Vi hälsar våren välkommen och börjar med längre öppet tider.
Från April till Oktober håller vi öppet fram till 16:00 på fredagar.
Jord tillverkningen av Hasselfors jordar är i full gång och finns på lager.  

​​​​​​​Vi har nytt växelnummer  0582-140 80 
 VÄLKOMNA! 


Boka lyft

Beställ lastväxlarflak för uppsamling av byggavfall

Är du snickare och behöver hjälp med uppsamling och bortforsling av byggavfall? Eller privatperson som står mitt i en renovering? Eller ett företag som hanterar stora mängder av emballage och wellpapp? Med ett uppställt lastväxlarflak får du en smidigare och enklare avfallshantering. Vi hämtar och lämnar med liftdumper och lastväxlare och återvinner allt byggavfall enligt gällande regler och föreskrifter. Våra förare har stor kunskap inom avfall- och restprodukter och hanterar ditt avfall tryggt och säkert. Skulle det snabbt uppstå nya behov, eller du stöter på material som du inte vet hur det ska återvinnas, kan du alltid kontakta oss för råd och hjälp. Vi har kunsap kring det mesta och exempelvis specialiserade på hur asbest och exempelvis arsenik i jorden ska hanteras säkert.  

Passar en container dina behov bättre?

Är du osäker på vad du behöver för att ta hand om avfall och skapa en smidig återvinningsprocess? Nerike Återvinning har en rad olika lösningar, där uthyrning av container är ett exempel, på hur du kan samla in och samla upp byggavfall, emballage eller annat material som behöver återvinnas. Tillsammans med oss får du hämtning och lämning och av tomma och fulla containrar efter behov. Kontakta oss för offert, och du kan läsa mer här om vilka containrar som du kan välja mellan.

​​​​​​​

​​​​​​​Grusbil och all den utrustning som behövs

Hos oss finns stora moderna grusbilar som hjälper dig att hämta, lämna och framför allt transportera stora mängder grus. Du får en partner som har kapacitet, rutin och utrustning att effektivt lösa hämtning och lämning och ser till att du kan optimera och effektivisera dina transporter. Vi har både dumper och tipprar och tillsammans med skickliga förare levererar vi säkert och snabbt. Vill du, så kan du få hjälp med hela kedjan: från jordprov och analys till schaktning samt hämtning och lämning.

Trygga transporter och säkert fyllnadsmaterial

Med skickliga förare som har rutin och kunskap bakom ratten får du transporter du kan lita på. Hos oss är vägen mellan beställning och leverans kort och effektiv. Vi vet vad tid kostar och att det ibland behövs kreativa lösningar. Genom att Nerike Återvinning också erbjuder försäljning av olika grusfraktioner med sex olika dimensioner kan du snabbt få garanterat rent men också återbrukat fyllnadsmaterial levererat till din byggarbetsplats. Eller, om du hellre vill använda befintligt material, få det tvättat och sedan återlevererat av oss.