Vi hälsar våren välkommen och börjar med längre öppet tider.
Från April till Oktober håller vi öppet fram till 16:00 på fredagar.
Jord tillverkningen av Hasselfors jordar är i full gång och finns på lager.  

​​​​​​​Vi har nytt växelnummer  0582-140 80 
 VÄLKOMNA! 


Rivningsavfall

Hämtning, sortering och bortforsling av rivningsavfall vid större renoveringar och byggprojekt.

Hämtning och återvinning av rivningsavfall

Byggföretag, fastighetsägare och privatpersoner som står inför omfattande byggprojekt eller renoveringar kan få hjälp med att återvinna rivnings- och byggavfall genom oss. Inför starten ser vi till att du får tillräckligt med containrar på plats för uppsamling av avfallet. Du kan få flera behållare och containrar för att sortera på plats, och vid stora mängder av avfall kan vi erbjuda ett sorteringsverk för sortering direkt på byggarbetsplatsen. Du kan också få allt avfall hämtat så tar vi ansvar för sorteringen och ser till att det som måste gå till deponi blir rätt sorterat och avskilt från det som kan återvinnas. Här kan du också få hjälp med att hantera farligt material som asbest, radon och andra hälsofarliga ämnen.

Rutin, kompetens och personlig service ger säker återvinning

Äldre hus och gamla tiders byggmaterial kan innehålla en hel del överraskningar när det handlar om material och ämnen. Samtidigt vill du inte lägga för mycket tid på rivningsarbetet och riskera att du förlorar tid på grund av felaktig sanering och hantering av exempelvis farliga ämnen. Tillsammans med hos har du en partner som har gedigen erfarenhet och kunskap inom de restriktioner och förordningar som omger hantering och återvinning av rivningsavfall. Du får stöd och rådgivning kring vad som kan återbrukas och hur avfallet ska hanteras för att kunna användas igen. Satsa på en trygg och säker återvinning och se till att du kan svara för att alla resurser tas om hand på bästa sätt. All hjälp du behöver får du av oss.