Vi hälsar våren välkommen och börjar med längre öppet tider.
Från April till Oktober håller vi öppet fram till 16:00 på fredagar.
Jord tillverkningen av Hasselfors jordar är i full gång och finns på lager.  

​​​​​​​Vi har nytt växelnummer  0582-140 80 
 VÄLKOMNA! 


Provtagning & Analys

Modern teknik för en bättre återvinning

Med hjälp av sorteringsverk går det snabbare och effektivare att sortera ut material som exempelvis plast, jord, sten eller trä från rivningsavfall. Det hjälper dig att kunna leverera en högre grad av återvinning och ta tillvara alla resurser i ditt bygg-, renoverings- eller rivningsprojekt. Idag ställs allt högre krav på hur byggföretag, kommuner och privatpersoner ska hantera avfall. Tillsammans med oss får du hjälp och stöttning, inte bara med effektiva och moderna sorteringsverk, utan även personlig service och goda råd om hur återvinningen och transport av material görs så effektivt och så optimalt som möjligt. Vi hjälper dig hela vägen.

Sortering av metall, plast och jord – därför fungerar sorteringsverk

Sorteringsverk är uppbyggd med ett rullband där allt avfall läggs upp. Genom att skaka, blåsa och använda sugkraft kan olika material skilja effektiv från varandra. Plastföremål lyfts med hjälp av lufttryck och centrifugalkraft medan metallföremål avskiljs och sorteras bort genom magneter. Under tiden avfallet transporteras på bandet förs de olika materialen åt sidan och kan lastas på transporter eller i behållare. Det gör att du kan få en effektiv sortering som med hög säkerhet kan ta sig an stora mängder avfall. Idag hjälper vi kunder att sortera avfall direkt på plats genom sorteringsverk samt att ta hand om byggavfall och material för sortering hos oss i Gävle. Vad passar ditt byggprojekt bäst? Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.