Vi hälsar våren välkommen och börjar med längre öppet tider.
Från April till Oktober håller vi öppet fram till 16:00 på fredagar.
Jord tillverkningen av Hasselfors jordar är i full gång och finns på lager.  

​​​​​​​Vi har nytt växelnummer  0582-140 80 
 VÄLKOMNA! 


Krossningsverk

Krossningsverk till din tjänst

Med hjälp av krossningsverk får du hjälp att ta hand om betong, asfalt, sten och andra material som kan återvinnas som gruskross, singel och fyllnadsmaterial. Vi ser till att du kan köpa olika dimensioner på fyllnadsmaterialet och få den sammansättning som du behöver till grundarbeten vid beläggnings- och anläggningsprojekt. Idag säljer vi fyllnadsmaterial till både företag, kommuner och privatpersoner som vill använda återbrukade material i sina byggprojekt. Det är ett smidigt sätt att minska användandet av naturresurser. Vid rivningsprojekt gör ett krossningsverk stor skillnad på hur snabbt du kan återvinna och återbruka material. Tillsammans med vår schakttvätt får du en produkt som är dokumenterat ren samt återvunnen.

Genom krossningsverk kan mer bruk tas tillvara

Betong, cement och bruk är material som kräver stor andel koldioxid vid tillverkning och ses ofta av miljöorganisationer som ett miljöproblem. Genom att återvinna mer av den betong och den cement som finns i gamla fastigheter och industrilokaler så gör vi tillsammans framtiden en tjänst och minskar vår miljöpåverkan. Vill du veta mer om hur vi arbetar med återvinning och hur vi kan hjälpa till att mer byggmaterial och rivningsmaterial återbrukas är du varmt välkommen att kontakta oss. Nerike Återvinning är en komplett partner för företag som vill öka sin återvinning och minska sin miljöpåverkan genom att använda större andel återbrukat grus och fyllnadsmaterial.
​​​​​​​

Krossa, finfördela och smidiga transporter

Genom att finfördela material blir det lättare att transportera och även att sortera och återvinna. Med hjälp av krossningsverk kan du inte bara återvinna och bryta ner betong och sten, utan även material som trä, trädstubbar, plast och resårmadrasser samt ris från träd och buskar. Tack var en bred och modern maskinpark hjälper vi kunder över hela landet med krossning av avfall som ett steg av flera steg i en bättre återvinning. Efter det kan du också få hjälp med byte av jordmassor, schaktarbete, sortering av material och se till att avfall går till deponi.